Voorwaarden membership AnnEvents

  • Als member van AnnEvents, zal ik mij op events correct en volgens de regels van de locatie waar het event plaats vindt gedragen.
  • Als member ben ik verantwoordelijk voor het gedrag van introducés die ik meeneem.
  • De directie van AnnEvents behoudt zich het recht om een lidmaatschap te weigeren en/of te beëindigen.
  • De directie van de locatie waar het evenement plaats vindt, behoudt zich het recht om members de toegang te weigeren.
  • Indien een member zich niet houdt aan de voorwaarden zal hem het lidmaatschap worden ontnomen.
  • Ook van de persoon die het geroyeerde lid heeft aangemeld zal het lidmaatschap worden ontnomen.
  • Lidmaatschap van AnnEvents is niet mogelijk voor mensen onder de 21 jaar, mensen die een horecaontzegging in Zutphen hebben of mensen die ooit op een negatieve wijze met één van de directieleden in aanraking zijn gekomen.
  • Bij twijfel beslist de directie van AnnEvents.

Wij hebben deze voorwaarden opgesteld om bij elk event de gezelligheid en de veiligheid voor onze members te waarborgen. Vandaar ook dat de events van AnnEvents alleen toegankelijk zijn voor members en er geen vrije verkoop van kaarten is.